Grondwerken

Verwijderen van bomen en struiken

Onze Kubota 6 ton graafmachine voorzien van sorteergrijper, verwijdert groenafval op een zeer efficiënte manier. Met onze eigen transportmiddelen kunnen wij dit alles afvoeren met onze containers tot 30 kubiek.

Aanvoer van diverse grondstoffen door middel van kipwagens

Algemene graafwerken

Plaatsen van nutsvoorzieningen en riolering

Plaatsen van regenputten en septische putten

Beschoeiïngswerken

Niveleren